Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami















































































































































































































































































na górę strony


AUDIENCJA U OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Ojciec Święty Jan Paweł II, dnia 18.10.2000 r. podczas I Audiencji Generalnej 23 roku pontyfikatu na placu Św. Piotra w Rzymie, przyjął delegację mieszkańców miasta Kamieńska, która wręczyła mu akt nadania I Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk, medal wybity z tej okazji, kielich mszalny i obraz pędzla Józefa Kościańskiego. W składzie tej delegacji uczestniczył prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska Grzegorz Turlejski, który wręczył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pamiątkowy medal.




Od lewej: prezes SPMK Grzegorz Turlejski, ks. proboszcz Eugeniusz Kołodziejczyk, burmistrz Kamieńska Tadeusz Gaworski, O. Konrad Hejmo, Ojciec Święty Jan Paweł II.



Od lewej: prezes SPMK Grzegorz Turlejski, ks. proboszcz Eugeniusz Kołodziejczyk,
ks. proboszcz Andrzej Molenda, Aleksandra Górna, burmistrz Kamieńska Tadeusz Gaworski,
O. Konrad Hejmo, Ojciec Święty Jan Paweł II.




Obraz pędzla Józefa Kościańskiego - honorowego członka Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska przedstawiający pomnik Tadeusza Kościuszki na tle Kościoła w Kamieńsku podarowany
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas I Audiencji Generalnej 23 roku pontyfikatu
18 października 2000r. na placu Św.Piotra w Rzymie.



Aleksandra Górna wręcza obraz Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.


Tekst: Grzegorz Turlejski
Fot. Servizo Fotografico de „L. ’O.R.”





KAMIEŃSK OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II





Akt nadania tytułu I Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II




Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńsku



Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńsku



Tablica pamiątkowa w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II



XXV rocznica Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II



Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Ojca Świętego
Jana Pawła II w Kamieńsku




Uroczystości żałobne w Kamieńsku po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II



Księga Kondolencyjna po śmierci papieża Jana Pawła II



V Dzień Papieski w Częstochowie



V Dzień Papieski w Kamieńsku - "Jan Paweł II - Orędownik prawdy"



Ogólnopolska Konferencja.
"Samorządy RP dla ochrony dziedzictwa kultury narodowej -
polskie miasta i gminy dla Jana Pawła II"




Pierwsza rocznica śmierci papieża Jana Pawła II



Gablota upamiętniająca Ojca Świętego Jana Pawła II



VI Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia"



Wieczór poezji Jana Pawła II



Szukałeś nas ... Jesteśmy - II rocznica śmierci Jana Pawła II



Druga rocznica śmierci Jana Pawła II



Odczyt pt. "Formy upamiętniania Pontyfikatu Jana Pawła II w skali kraju"



VII Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka"



Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II we Lwowie



Wystawa "Formy upamiętniania Pontyfikatu Jana Pawła II"



III Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II



Trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II



VIII Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Wychowawca młodych"



Czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II



IX Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Papież wolności"



X Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Odwaga Świętości"



10 lat Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II



Zacieranie historii własnej gminy



Beatyfikacja Jana Pawła II



IV Krajowa Konferencja Samorządy R.P. dla Jana Pawła II w Oleśnie



XI Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy"



Siódma rocznica śmierci Błogosławionego Jana Pawła II"



Pierwsza rocznica beatyfikacji Jana Pawła II "



XII Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Papież Rodziny "



Ósma rocznica śmierci Błogosławionego Jana Pawła II"



XIII Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Papież dialogu"