Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


ŚLADAMI STANISŁAWA CIESIOŁKIEWICZA - kliknij po więcej

25 maja 2012 r. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie obchodziła Jubileusz 25 - lecia nadania imienia oraz 5 - lecia wręczenia sztandaru. Po klęsce wrześniowej 1939 r. Stanisława Ciesiołkiewicza ścigała niemiecka żandarmeria i gestapo. Jako zbieg znalazł się w 1940 r. w powiecie piotrkowskim w Kamieńsku. Do Kamieńska została przesiedlona żona Stanisława Ciesiołkiewcza i jego synowie: Sławomir i Przemysław. We wrześniu 1940 r. otrzymał posadę nauczyciela w szkole polskiej w Kamieńsku. Prowadził także tajne komplety - przerabiał z młodzieżą program I gimnazjalnej. Był w konspiracji. Podobnie jak cala grupa, w której się znalazł - utrzymywał łączność z Szarymi Szeregami. Działał w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej w Kamieńsku. Walczył o Polskę niepodległą. W czerwcu 1942 r. Pod jego dom zajechały trzy samochody gestapowców i żandarmów. Został aresztowany i wywieziony w nieznanym kierunku. Później okazało się, że był w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu (nr 38048), a następnie w Mauthausen-Gusen (nr 1441). Zginął w dniu 19 września 1942 r. W Kamieńsku określono Stanisława Ciesiołkiewicza jako najpiękniejszą postać kamieńszczańskiej konspiracji. Wiesława Tomczak tak wspomniała Stanisława Ciesiołkiewicza: Był niezwykłym człowiekiem. Ideałom, które w nas wpajał, oddal życie. Minęło już niemal 30 lat od momentu, kiedy mnie uczył, a ciągle o nim pamiętam. I nie tylko ja. Również moi koledzy. Pamiętamy zwłaszcza jak mówił: „Nie zapomnijcie nigdy, że jesteście Polakami".


Tablica informacyjna.
Stanisław Ciesiołkiewicz.


Tablica epitafijna Stanisława Ciesiołkiewicza.
Tablica epitafijna Stanisława Ciesiołkiewicza.


Kącik patrona szkoły.
Szkoła Podstawowa w Anielewie.


Szkoła Podstawowa w Anielewie.
Szkoła Podstawowa w Anielewie.


Szkoła Podstawowa w Anielewie.
Szkoła Podstawowa w Anielewie.


Dyrektor Barbara Neneman i komendant hufca harcerskiego.
Szkolny poczet sztandarowy.


Szkolny poczet sztandarowy.
Młodzież szkolna.Goście zaproszeni.
Wystąpienia zaproszonych gości.


Goście zaproszeni.
Goście zaproszeni.


Występ młodzieży szkolnej.
Występ młodzieży szkolnej.


Wiersz o szkole.Wszyscy razem przed szkołą.Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Grzegorz Turlejski,
archiwum SP w Anielewie.